Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

Marek Gonda
Komňa
687 71
holerad@seznam.cz
FB Marek Gonda
+420 608 204 842

O koncovce » Vědecké poznatky o koncovce
O koncovce - Marián Friedl

Lidové flétny v Západních Karpatech

Nedílnou součástí soudobé prezentace tradiční hudby karpatských regionů Česka, Polska i Slovenska jsou různé typy lidových fléten označované obecně na Slovensku a na Moravě jako píšťaly[1] a v Polsku pisczałki, fujarki i fujary.[2] Jde o typické nástroje karpatských regionů tradičně spojované s pasteveckou kulturou rozšířenou v Západních Karpatech v důsledku tzv. valašské kolonizace.[3] Ta měla podobu pohybu horských pastevců ovcí ve 14. až 16. století po karpatském oblouku na rozsáhlém území od rumunské Transylvánie (Sedmihradska) po hory východní Moravy.[4] Jaký byl skutečný přínos valašské kolonizace z hlediska hudebních nástrojů v Západních Karpatech nevíme, neboť o hudbě valašských pastevců v době jejich příchodu nemáme žádné zprávy. Z pozdějších dokladů nicméně vyplývá, že užívání a výroba trub a fléten bylo nedílnou součástí pastýřské profese všude, kde se s horským pastevectvím – salašnictvím – setkáme. Zdá se však, že vyjma dlouhých dřevěných trub nebyly žádné hudební nástroje svázány výhradně s tímto zaměstnáním. Hra a výroba nástrojů flétnového typu byly totiž vedle celé řady dalších nástrojů oblíbenou kratochvílí pasáků vůbec bez ohledu na typ pastevectví.[5]

 

Klimatické podmínky jakož i charakter krajiny Karpat přirozeně vedl k převaze dobytkářství nad oblinou produkcí. Tento fakt způsoboval v řadě lokalit praktickou zkušenost s pastevectvím téměř všem obyvatelům, neboť pastevectví patřilo k samozřejmým povinnostem většiny dětí a mládeže. Ačkoli s ústupem tradičního pastevectví v průběhu 19. a 20. století mizel i kontext výroby a užívání nástrojů flétnového typu, poslední desetiletí přinesla nový zájem o tyto nástroje a objevují se stále noví výrobci. V současnosti tak nalezneme řadu tvůrců v karpatských regionech všech tří států, ale množstvím i životností tradice výroby a hry vévodí zcela Slovensko.[6] To ostatně odpovídá i celkově většímu vlivu valašské kultury na formování tradičních kultur na Slovensku, neboť karpatské pohoří zde tvoří 17% území státu oproti 3% v Česku a 10% v Polsku. Z nejznámějších soudobých výrobců na Slovensku jsou to například Michal Fiľo (Banská Bystrica), Tibor Kobliček (Cinobaňa), Dušan Holík (Očová), Bartolomej Gernát (Turzovka), v Polsku Jan Karpiel-Bułecka  (Zakopane), Zbigniew Wałach (Istebna), v Česku Vít Kašpařík (Velké Karlovice), Marek Gonda (Komňa). Ačkoli neexistuje oficiální statistika, odhadem můžeme mluvit o desítkách současných výrobců na celém Slovensku[7] a  několika výrobcích na Moravě/Slezsku[8] a v jižním Polsku.[9]

 

Co je to alikvotní flétna a jak funguje

Typickým představitelem flétnového instrumentáře karpatského prostoru je bezdírková píšťala neboli alikvotní flétna.[10] Je to flétna bez hmatových otvorů využívající pro hru pouze tónů alikvotní řady a je tak do značné míry prototypem všech dalších nástrojů flétnového typu. Její konstrukční jednoduchost kontrastuje významně s enormními hráčskými možnostmi, které daly vzniknout odlišným stylům hry v jednotlivých místech světového výskytu, ale umožňují i diferencovanost osobitých stylů u jednotlivých hráčů téže lokality.[11]

 

Příklady alikvotní flétny v organologické literatuře nejčastěji pocházejí z Rumunska /tilincă/, Nové Guineje /nama/ a Norska /seljefløyte/.[12] Dalšími příklady jsou pak: pira ra´anga z Brazílie, podolka/koncovka/rífovka/goralská píšťalka ze Slovenska, piszczałka sałasznikowa/fujara (wielko)postna z Polska, skosívka/telenka z Ukrajiny, tilinkó z Maďarska, pitkähuilu z Finska, kalyuka z Ruska, sälgflojt/sälgflöt ze Švédska  a další z Melanésie či Afriky.[13] Ještě větší původní rozšíření se však dá předpokládat pro ranou historii lidských kultur vůbec. V nejjednodušší podobě totiž tvoří alikvotní flétnu pouze na obou koncích otevřená trubice, která nemusela být jako nástroj vůbec rozeznána.[14]

 

Alikvotní flétna se vyskytuje ve světě v těchto základních modifikacích:

A/ Z hlediska metody změny tónové výšky

1) přefukování je užito jako jediná metoda změny výšky tónu; výskyt  např. v Brazílii, na Nové Guineji; obvykle hraje více nástrojů současně

2) kombinací přefukování v systémech otevřené a uzavřené trubice vzniká základní tónová řada[15]; výskyt např. v Karpatech, Rusku či Skandinávii; obvykle sólový nástroj

3) trubice má tónotvorné zařízení uprostřed a změna výšky tónu je zajišťována kombinací přefukování a střídavým uzavíráním obou konců trubice; poko flute, Assam, Indie

 

B/ Z hlediska tónotvorného zařízení

1) bez vzduchového kanálku (ductless harmonic flute)

2) se vzduchovým kanálkem (duct harmonic flute)

 

Princip hry alikvotní flétny je založen na akustických zákonitostech hranových aerofonů; jeho důležitým prvkem je tzv. přefukování (overblowing). Rozhodující úlohu pro frekvenci kmitů v trubici alikvotní flétny má intenzita vháněného vzduchu.[16] Při nejnižší možné intenzitě dechu odpovídá frekvence kmitů 1. alikvotnímu tónu. Při zvýšení intenzity dechu dojde znásobením frekvence kmitů v poměru 1:2 k přefouknutí a původní základní tón alikvotní řady je potlačen ve prospěch zesíleného 2. alikvotního tónu, tedy oktávy. Při dalším zvýšení intenzity dechu se obě vlny rozdělí na polovinu a dojde k novému rozdělení původní vlny na třetiny (tj. 1:3). Zesílen je nyní tón o kvintu výše – 3. tón alikvotní řady. Tento princip se pak analogicky opakuje a dochází tak k neustálému zesilování stále vyšších tónů alikvotní řady.

 

Pokud však alikvotní flétna využívá kombinaci akustického systému otevřené a uzavřené trubice, objeví se kromě zesílených alikvotních tónů otevřené trubice ještě liché alikvoty uzavřené trubice, které však znějí o oktávu níže. To je způsobeno tím, že vlnění v trubici má při uzavřené trubici charakter, jako by skutečná délka trubice byla jednou tak delší (viz obr. 1). Výsledkem je možnost dosáhnout tónové řady v sekundových krocích již od 4. alikvotního tónu[17], protože otevření a uzavření trubice působí jako střídání píšťal různých délek. Čtvrtý alikvotní tón (otevřená trubice) je následován 9. (uzavřená trubice) a analogicky následují alikvotní tóny takto: 5., 11., 6., 13., 7., 15. a 8. alikvotem jsme dosáhli oktávy (viz obr. 2).

 

 

Obr.1


Obr.2[18]


Alikvotní flétna v Západních Karpatech

Karpaty jsou nepochybně jedním ze zásadních ohnisek výskytu alikvotní flétny v Evropě.  Potvrzuje to nejen její zastoupení v instrumentářích tradiční hudby jednotlivých karpatských regionů, ale také velké množství variant vzniklých kombinací užití různých materiálů, technologických postupů a charakteru tónotvorného zařízení. V Západních Karpatech máme doloženo získávání trubice nástroje otloukáním vrby[19], vytržením jádra lískového prutu[20], dále dlabáním[21] i vrtáním různých druhů dřev[22] a použití tenkostěnných trubic z různého kovu i plastu.[23] Pokud jde o tvorbu tónu, známe zde tři základní typy: 1) hlavice má vložené jádro, zvukový otvor a labium (a vzduchový kanálek), 2) ve skosené hlavici je zvukový otvor, ale chybí jádro, které nahrazuje jazyk, 3) hlavice je bez jádra i bez zvukového otvoru.

 

Existuje také velké množství jmen rozesetých pro tento nástroj po celých Karpatech, přičemž každá část Karpat má své obecné pojmenování tohoto nástroje a další specifická pojmenování závislá na konkrétní variantě. Obecně se dnes užívá na celém Slovensku a na Moravě pro alikvotní flétnu termín koncovka a na polském Podhalí pak polonizovaná verze v podobě koncówka.[24] Ve Slezských Beskydech se můžeme setkat s označením fujarka/fujara beskidzka a obecně se v karpatských regionech Polska vyskytuje také termín fujara postna či wielkopostna.[25] Kromě toho se v Polsku užívá dále název piszczałka/fujara sałasznikowa, jímž se označuje zvláštní typ basové alikvotní flétny (často s paralelní přívodní vzduchovou trubicí). A také další jména mohou odkazovat ke specifickým nástrojům: goralská píšťalka[26] je podélná píšťala vrtaná z lísky hrubšího průměru z oblasti goralské kultury Slovenska, rífovka/rífová píšťalka[27] je typem výrazně kónické dlouhé příčné píšťaly z papradnianské doliny v Javorníkách a štípaná lísková koncovka vzniklá vytržením jádra a omotáním třešňovou nebo březovou kůrou se nazývá také otáčaná píščelka[28]. Zajímavými typy alikvotních fléten jsou nástroje bez jádra v hlavici, tedy na obou koncích otevřené. Na Slovensku známe například kovovou variantu zvanou podolka[29] a dřevěný kosáčik patří pak mezi tzv. jazykové flétny, u nichž je hlavice šikmo seřezaná, nechybí u nich zvukový otvor, ale jádro se nahrazuje jazykem.[30]

 


[1] Viz například Elschek 1991; Ország-Vranecký 1963; Leng 1967; Kunz 1974, 2010 ad.

[2] Viz například Olędzki 1978; Chybiński 1961, Stoiński 1964. Srv. také s termíny téhož významu na Ukrajině (sopilka), v Maďarsku (síp), v Rumunsku (fluier): Šostak 2014, Manga 1998, Alexandru 1980.

[3] Valašská kolonizace bývá uváděna jako prostředek rozšíření řady společných jevů v tradičních kulturách karpatských regionů (např. toponyma, prvky horského pastevectví, stavitelství ad., blíže viz např. Štika 2009, Podolák 1982). V případě hudebních nástrojů není situace jednoduchá, neboť: 1) prakticky všechny nástrojové typy se vyskytují také mimo karpatský oblouk, 2) neexistují žádné historické doklady o hudbě či hudebních nástrojích valašských kolonistů.

[4] K tomu viz blíže například Podolák 1982, Tomolová (et al.) 1997, Štika 2009, 1973.

[5] Viz například Elschek 1991, Sachs 2006, Ling 1997.

[6] Viz např. Leng 1967, Elschek 1980, Elschek 1991, Plavec 2003, Fiľo 2004, Garnett 2004 ad.

[7] Viz například přehled oceněných výrobců lidových hudebních nástrojů v letech 2001-2010 v rámci soutěže o Cenu dr. Ladislava Lenga (koná se v Detvě od roku 1975). V posledních dvou uvedených ročnících (2009, 2010) se zúčastnilo 30 a 47 výrobců: http://www.sosbb.sk/folk_12.htm

[8] Kromě již zmíněných Kašpaříkovi a Gondovi jsou to ze známějších Miroslav Puczok (Havířov), Jan Glembek (Brno), Pavel Císarik (Brno), Rostislav Žďárský (Ostrava).

[9] Např. Krzysztof Siuty (Zakopane), Waldemar Kempka (Tychy), Jan Malisz (Męcina Mała), Aleksander Michniewski (Sławków), Józef Maślanka (Żabnica), Rafał Bałasz (Żywiec), Przemysław Ficek (Jeleśnia) (blíže viz www.targowiskoinstrumentow.pl)

[10] Termín alikvotní flétna jako obecný termín pro daný nástrojový druh se v české ani slovenské organologické literatuře patrně nevyskytuje (Kurfürst 2002, Keller-Kopecká 1977, Kunz 1974, Ország-Vranecký1964, Elschek 1991, Leng 1967 atd.). Jednotná není ani anglická literatura, kde je možné nalézt vedle harmonic flutes také termíny holeless flutes a overtone flutes. Prozatím sice vycházím z termínu harmonic flutes, který užívá Montagu (2007:65), ale je nutné zmínit, že tentýž termín označuje určitý typ varhanní píšťaly (viz např. Sachs 1964:180), a že konečně ve své podstatě je „alikvotní“ vůbec každý nástroj flétnového typu.

[11] V evropském kontextu viz blíže například Elschek 1980.

[12] Viz např. Sadie 1984, Baines 1992, DeVale 1990, Montagu 2007, Marcuse 1964.

[13] Leng 1967; Elschek 1978; Alexandru 1980; Rice 2000; Paluch 2010; DeVale 1990;  Manga 1998; Šostak 2014; Baines 1957, 1992.

[14] Blíže viz Montagu 2007:65.

[15] Modifikace téhož typu je dole uzavřená trubice s hmatovým otvorem těsně nad koncem.

[16] Následující pasáž je idealizovaným schématem určeným k vysvětlení principu. Je odvozena z porovnání hry na nástroj a základních znalostí z akustiky. Ve skutečnosti závisí konkrétní podoba vln a jejich vztah k délce trubice na mnoha proměnných (viz Syrový 2003).

[17] V alikvotní řadě se sekundové kroky jinak objevují až od 7. alikvotního tónu, viz obr. 2.

[18] Jde o idealizovanou řadu. Přirozená alikvotní řada obsahuje řadu odchylek od temperované řady (k níž notový zápis implicitně odkazuje) a dále také morfologické zvláštnosti jednotlivých nástrojů mohou způsobit i odchýlení od fyzikální alikvotní řady.

[19] Otloukání vrby a následné stahování vrbové kůry pro získání trubice je známá metoda na širším území Evropy. Jen ojediněle však nalezneme zmínky o výrobě alikvotní flétny z takto získané trubice. Leng (1967:88-89) a Jakubík (2012: 14-15) uvádí příklady vrbové alikvotní flétny ze slovenských Javorníků, Olędzki (1978:50) z Velkopolska, Chybinski (1961:347) z Podhalí. Dále ji uvádí jako jeden z typů vrbových fléten na Slovensku bez bližší specifikace výskytu Elschek (1991:112). V Norsku je vrba původně základním materiálem pro výrobu alikvotní flétny vůbec (viz Ledang 1990; Ling 1997).

[20] Podle dostupné literatury je tento typ charakteristický pro severovýchod Slovenska a přilehlé oblasti východní Moravy: Ország-Vranecký 1963; Kunz 1974, 2010; Elschek 1991; Leng 1967, Plavec 2003.

[21] Uvádí Leng (1967:127) v případě rífové píšťaly J. Fortuníka z Brvnišťa. Dlabané lískové koncovky motané třešňovou kůrou dnes vyrábí také B. Gernát z Turzovky.

[22] Metoda vrtání píšťal je běžná v celých Západních Karpatech; nejčastěji se užívá dřevo lísky, bezu nebo javoru: Elschek 1991, Leng 1967, Ország-Vranecký 1963, Kunz 1974, Kopoczek 1996.

[23] Týká se zejména oblastí, kde tradice uchovala užívání alikvotní flétny až do 20. století, tedy o areál Javorníků a Liptova: Jakubík 2012:15, Elschek 1991:117, Leng 1967:85-6. V současnosti vyrábějí alikvotní flétny z plastu také někteří výrobci pro potřeby výuky. Plastové alikvotní flétny jsou mj. dnes běžné v Norsku, kovové pak v Rumunsku (v podobě tilincă fără dop).

[24] Obvyklým jménem v ukrajinských Karpatech je telenka (tеленка), v Maďarsku tilinkó a v Rumunsku tilincă.

[25] Srv. např. Ország-Vranecký 1963; Kunz 1974; Elschek 1991; Leng 1967; Olędzki 1978; Manga 1998; Alexandru 1980; Chybiński 1961; Stoiński 1964; Paluch 2010; www.targowiskoinstrumentow.pl.

[26] Viz např. Elschek 1991 nebo Leng 1967.

[27] Viz např. Elschek 1991, Leng 1967, Plavec 2003, Jakubík 2012.

[28] Viz např. Leng 1967 nebo Jakubík 2012.

[29] Viz Leng 1967. V rumunském lidovém instrumentáři tvoří bezjádrové flétny samostatnou skupinu, v niž nechybí ani alikvotní flétna nazývaná tilincă fără dop  - tj. bez zátky (Alexandru 1980, Montagu 2007).

[30] K tomuto typu viz například  Leng 1964, Šostak 2014, Montagu 2007.


Vybraná literatura:

ALEXANDRU Tiberiu, 1980: Romanian folk music. Bucharest : Musical Publishing House BAINES Anthony, 1957: Woodwind instruments and their history. Faber, London.

BAINES Anthony, 1992: The Oxford companion to musical instruments. Oxford University Press, Oxford, New York.

BAINES Anthony (ed.): Musical instruments through the ages. London : Penguin Books

BAINESAnthony: The Oxford companion to musical instruments. Oxford, New York : Oxford University Press,

DOBROVOLNÝ František, 1958: Lidové hudební nástroje na Moravě I,II. Ústřední dům lidové tvořivosti, Praha.
ELSCHEK Oskár, 1980: Repertoárová a hudobnoštylistická diferencovanosť pastierských bezdierkových píšťal v Európe. In: Interetnické vzťahy vo folklóre karpatskej oblasti. VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava.

ELSCHEK Oskár, 1991: Slovenské ľudové píšťaly. VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava.

FIĽO Michal, 2004: Fujary, píšťalky. Bratislava : ÚĽUV

GARNETT, R. Flutes of Slovakia : Fujara, Koncovka, Šestdierková Píšťalka and Dvojačka. University of Wyoming 2004

FRIEDL Marian 2013: Hudební kultura + Exkurz / Bezdírková píšťala. In: LANGER J. Et al. Beskydy dny všední a sváteční. Třinec : WART

CHYBIŃSKI Adolf, 1961: O polskiej muzyce ludowej. Przedstawicielstwo Wydawnictw Polskich, Warszawa.

JAKUBÍK Juraj, 2012: Ľudová hudobná inštrumentálna tradícia Javorníkov. Bakalárska práca. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Nitra.

KAŠPAR Zdeněk, 1966: Od píšťal a gajd k cimbálové muzice. Příspěvek k historii lidových hudeb           na                Vsetínsku.Valašsko, 10/1966.

KAŠPAŘÍK Jan, 2008: Kde se vzala tónová řada dud? In: server www.gajdy.cz, link: http://gajdy.cz/index.php?str=clanek&cislo=107 , [citováno 8/2011]

KOPOCZEK Alojzy, 1996: Ludowe instrumenty muzyczne polskiego obszaru karpackiego. Muzeum Okręgowe, Rzeszów.

KRESÁNEK Jozef, 1997: Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného. Národné hudobné centrum, Bratislava.

KRETZ František, 1904: Na pouti v Zákopčí – národopisný na Slovensko. Český lid XIII., Nákladem F. Šimáčka, Praha.

KUNZ Ludvík, 1974: Die Volksmusikinstrumente der Tschekoslowekei. VEB Deutsche Verlag  für Musik, Leipzig.

KUNZ Ludvík, 2010: Nástroje lidové hudby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : CH - Q. Valašské muzeum v přírodě,  Rožnov p/R.

LEDANG Ola Kai, 1990: Magic, Means, and Meaning: An Insider´s View of Bark Flutes in Norway. In: DE VALE, S.C. (ed.) Issues in organology. (Selected reports in ethnomusicology 8) University of CaliforniaDepartment of Ethnomusicology, Los

LENG Ladislav, 1967: Slovenské ľudové hudobné nástroje. Bratislava : Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied

LING Jan, 1997: A History of European Folk Music. University of Rochester Press, Rochester, New York.

MANGA János, 1998: Hungarian Folk Song and Folk Instruments. Budapest : Corvina

MARCUSE Sibyle, 1964: Musical Instruments : A Comprehensive Dictionary. New York : Doubleday and Company, Inc.

MONTAGU Jeremy, 2007: Origins and development of musical instruments. The Scarecrow Press, Inc., Lanham, Toronto, Plymouth.

OLĘDZKI Stanisław, 1978: Polskie instrumenty ludowe. Polskie wydawnictwo Muzyczne, Kraków.

ORSZÁG-VRANECKÝ Joža, 1948: Koncovka – nejstarší valašská píšťala. Naše Valašsko, č. 11, s. 164-166.

ORSZÁG-VRANECKÝ Joža,  1963:  A měl sem já píščalenku. Krajské nakladatelství v Ostravě, Ostrava.

ORSZÁG-VRANECKÝ Joža, 1968: Lidové hudební nástroje na Valašsku, katalog výstavy. Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm.

PALUCH Katarzyna, 2010: Nowa Muzyka Góralska na tle tradycyjnej muzyki Podhala na przykładzie nagrań płytowych "Góralsko siła" i "Pieśni chwały" zespołu Trebunie Tutki. Diplomová práce. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut       muzykologii

PLAVEC Marián, 2003: Majstri : Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov Slovenska. Eurolitera, Bratislava.

PLICKA Karel, 1929: Pastýřská hudební kultura v lidové písni slovenské. Národopisný věstník českoslovanský, XX, s. 259-261.

PODOLÁK Ján, 1982: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava.

POLÁŠEK Jan Nepomuk, 1932: Lidové hudební nástroje k tanečnímu doprovodu neužívané. Naše Valašsko, r. 3, s. 160-166.

POLÁŠEK Jan Nepomuk, 1936: Salašnictví a jeho vliv na lidovou hudbu. In: Sborník Výstavy salašnictví v Novém Hrozenkově.

POLÁŠEK Jan Nepomuk, KUBEŠA Arnošt, 1939, 1940, 1941: Valaské pěsničky  I–III. Knihovna Milotického hospodáře, Milotice nad Bečvou.

RICE, T.; PORTER, J.; GOERTZEN, Ch. (eds.), 2000: The Garland Encyclopedia of World MusicVolume 8. New York, London : Garland Publishing, Inc.

SADIE Stanley (ed.), 1984: The New Grove Dictionary of Musical Instruments. London : Macmillan Press Limited

SACHS Curt, 1964: Real-Lexikon der Musikinstrumente. Dover Publications, Inc., London.

SACHS Curt, 2006: The History of Musical Instruments, Dover Publications, Inc., New York, Mineola.

STOIŃSKI Marian Stefan, 1964: Pieśni żywieckie. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków.

SYROVÝ Václav, 2003: Hudební akustika. Praha : Akademie múzických umění v Praze

ŠTIKA, J.; TOMOLOVÁ, V.; STOLAŘÍK, I. (eds.), 1997: Těšínsko. 1. díl. V Českém Těšíně : Muzeum Těšínska ; v Rožnově pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě ; v Šenově u Ostravy : Tilia, 1997

ŠTIKA Jaroslav: Valaši a Valašsko. O původu Valachů, valašské kolonizaci, vzniku a historii moravského Valašska a také o karpatských salaších. Rožnov pod Radhoštěm : Valašský muzejní a vlastivědný spolek, 2009

ŠOSTAK Viktor, 2014: Cinnosti, šo vychoditi za mezi času. Užhorod, Karpati